Finanční výzva: Podpořte DSSS v parlamentní kampani

Bbb2. dubna 2010

Vážení přátelé!

Jak jistě víte, jsou před námi parlamentní volby, které se dají označit za klíčové. Nejen z pohledu národně orientovaného proudu, který je v naší zemi reprezentován Dělnickou stranou sociální spravedlnosti (DSSS), ale kvůli celkové budoucnosti nás všech. Jde o hodně. Musíme se pokusit v první fázi alespoň zbrzdit šílený trend multikulturalismu a liberalismu, který jako virus zákeřně ničí naší vlast.

Chci proto vás všechny, kteří do tohoto nelehkého boje jdete s námi, požádat o finanční podporu. Nemáme za sebou žádné podnikatelské kruhy ani lobbistické skupiny. Na rozdíl od parlamentních dojnic jsme obdrželi od státu peníze pouze za evropské volby, což je částka naprosto minimální. Proto je každá finanční podpora, a to v jakékoliv výši, velmi vítanou pomocí na probíhající tisk propagačních materiálů, letáků, plakátů a Dělnických listů.

Pokud tedy chcete vyslyšet tuto mojí žádost, můžete tak učinit formou bankovního převodu na náš stranický účet, nebo formou poštovní poukázky typu „C“ na adresu DSSS. Děkuji za pochopení a podporu!

Váš

Tomáš Vandas